Devlet Memurları Hangi Ek İşleri Yapabilir?

Devlet memurları maaşlarının azlığı ile yakınırken gözlerini ek işlere çevirebiliyorlar. Hem iş saatlerine hem de yoğunluklarına uygun olabilecek ek iş istiyorlar. Ama yine de iki işi aynı anda yapıp yapamayacağı konusunda arafa düşebiliyorlar.

Ek İşleri

Devlet memurları 657 sayılı kanuna göre tabi olarak görev yapan memurların görev süreleri boyunca ve memurluk sıfatları hâlâ üzerlerindeyken ticaret faaliyetlerinde kazanç getirici ek işlerde çalışmaları kesinlikle yasaklanıyor.

Bu yüzden ek işlere girişmemek devlet memurları için daha güvenli olacaktır. Çünkü yapılmaması gereken bir ek işi yaptığı saptanan devlet memurları işlerinden olabilirler. Fakat yine de bazı ek işleri yapmasında bir sıkıntı görülmüyor. Bunlar:

Devlet Memurlarının Yapacağı İşler

  • Ücretli ders vermek,
  • Müzik albümü çıkartmak,
  • Kitap yazmak,
  • Gayrimenkul işleriyle ilgilenmek,
  • Zirai kazanç sağlamak,
  • Sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşlarda görev almak,
  • Hisse senedi alım satımı yapmak,
  • Anonim şirket ortaklığı,

Bunlar dışında diğer ek işlerde ya da mesleğin mesai dışında ek iş olarak yapılması kanunen yasaktır. Ancak gizli bir şekilde yapılabilir fakat bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

Bu yazımızıda okuyunuz:  Akşamları Evden Yapılabilecek Ek İş fikirleri